Η ομάδα μας

Προτεραιότητα του κέντρου μας είναι η ολιστική πλαισίωση του κάθε περιστατικού μέσω της αξιολόγησης, της στοχευμένης παρέμβασης, και της υποστήριξης του οικογενειακού περιβάλλοντος με στόχο την βελτίωση ή την αποκατάσταση των δυσκολιών.

Επικοινωνια

Στοιχεία επικοινωνίας

 • Διοβουνιώτου 22, Πειραιάς 18533, ΑΤΤΙΚΗ
 • 2104128727 / 6977417367
 • ioannabacha@gmail.com

More than Words by Hanen Centre

blog image
Ιωάννα Μπαχά, Λογοθεραπεύτρια-Θεραπεύτρια Σίτισης

More than Words by Hanen Centre

To More than Words Program απευθύνεται σε γονείς παιδιών που βρίσκονται στο Αυτιστικό Φάσμα ή που αντιμετωπίζουν άλλες επικοινωνιακές διαταραχές. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την επικοινωνιακή πρόθεση και το λόγο του παιδιού που αντιμετωπίζει τις παραπάνω δυσκολίες μέσω της εκπαίδευσης των γονέων ή/και της οικογένειας γενικότερα.


Ποιοι διδάσκουν το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα οργανώνεται από θεραπευτές, και κυρίως λογοθεραπευτές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει και εκπαιδευτεί στην συγκεκριμένη μέθοδο από το Hanen Centre.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν διαγνωστεί με Αυτισμό ή άλλες επικοινωνιακές-κοινωνικές διαταραχές. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης και άλλων προσώπων που βρίσκονται σε στενή σχέση με το παιδί και ασχολούνται με την καθημερινή του φροντίδα, όπως παππούς-γιαγιά, μεγαλύτερα αδέλφια, μπέιμπι σίτερ. Ζητείται πάντα τουλάχιστον ένας γονιός να δεσμευτεί ότι θα παρακολουθήσει όλη την εκπαίδευση-πρόγραμμα, ώστε να εφαρμόσει τις εν λόγω τεχνικές αλληλεπίδρασης με το παιδί. Δεν ενδείκνυται η εναλλαγή των γονέων στην εκπαίδευση, καθώς κάτι τέτοιο θα επηρέαζε την πλήρη εκμάθηση των τεχνικών από τους γονείς, και κατ’ επέκταση την εξέλιξη του παιδιού.

Σε ποια παιδιά απευθύνεται;

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, παιδιά με διάγνωση Αυτισμός ή άλλες επικοινωνιακές διαταραχές μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα More than Words μέσω εκπαίδευσης των γονέων και της οικογένειας. Το More than Words είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εστιάσει στις ανάγκες των παιδιών σε όλα τα διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια, συμπεριλαμβανομένων τόσο παιδιών που δεν έχουν αναπτύξει επικοινωνιακό λόγο όσο και αυτών που έχουν αναπτύξει.

Διάρκεια του προγράμματος/ Δομή

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Αξιολόγηση του παιδιού πριν την έναρξη του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει ενημέρωση-Συμβουλευτική των γονέων μέσω βιντεοσκόπησης που πραγματοποιείται από τον λογοθεραπευτή.
 • 20 ώρες group training (8 sessions από 2 ½ ώρες), δηλαδή ομάδες γονέων στις οποίες εκπαιδεύονται στις τεχνικές-στρατηγικές του προγράμματος (Sussman, Drake, Lowry and Honeyman, 2016).
 • Στοχοθεσία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε παιδιού και της οικογένειας.
 • Τουλάχιστον 3 κατ’ οίκον συνεδρίες του λογοθεραπευτή στο σπίτι της οικογένειας, όπου θα αναλύονται βίντεο αλληλεπίδρασης των γονιών με το παιδί και θα ακολουθεί σχολιασμός, ανάλυση και τυχόν αναπροσαρμογή των στόχων, και Συμβουλευτική γονέων.

Από πόσες οικογένειες μπορεί να αποτελείται ένα group;

Συστήνεται οι οικογένειες να μην υπερβαίνουν τις 8 (μέχρι 16 άτομα), ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή δυναμική και αλληλεπίδραση της ομάδας. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει και με τη συμμετοχή μιας οικογένειας.

Είναι καλύτερα οι ομάδες να είναι ομοιογενείς ή ανομοιογενείς όσον αφορά την λειτουργικότητα και το δυναμικό του παιδιού;

Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι πάντοτε εφικτό να επιτευχθεί η δημιουργία απόλυτα ομοιογενής ομάδας. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να δημιουργηθούν ετερογενείς ομάδες, που θα παρουσιάζονται διαφορετικές περιπτώσεις παιδιών και οι γονείς θα ανταλλάσσουν διαφορετικές εμπειρίες. Το θετικό στις ομοιογενείς ομάδες είναι ότι η εκπαίδευση μπορεί να εστιάσει αποκλειστικά στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εν λόγω ομάδας.

Συχνές ερωτήσεις

1. Θα μιλήσει το παιδί μου μετά το πρόγραμμα;

Κάποια παιδιά αναπτύσσουν λόγο κατά τη διάρκεια του προγράμματος ενώ κάποια άλλα όχι. Σκεφτείτε ότι διδάσκεστε μια ξένη γλώσσα. Αρχικά υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τους ήχους της ξένης γλώσσας την οποία προσπαθείτε να μάθετε. Όταν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε αλλά δεν γνωρίζετε τις λέξεις, μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους επικοινωνίας, όπως το να δείξετε αυτό που θέλετε ή να μιμηθείτε. Το More than Words αναγνωρίζει ότι η επικοινωνία είναι μια δυναμική αναπτυξιακή διαδικασία και ότι το παιδί σας μπορεί να μην είναι έτοιμο να μιλήσει ακόμα. Παρόλα αυτά το More than Words εστιάζει σε εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας, ώστε το παιδί να μπορεί να επικοινωνήσει αυτό που θέλει ενόσω αναπτύσσεται η ομιλία του.

2. Πως αντιμετωπίζονται θέματα συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, όπως εκρήξεις θυμού;

Αντιμετωπίζουμε όλες τις συμπεριφορές του παιδιού, όπως τις εκρήξεις θυμού, το δάγκωμα, χτυπήματα ως επικοινωνιακή πρόθεση (πχ μπορεί να εννοεί «δεν θέλω να κάνω αυτό» ή «είμαι κουρασμένος/η»). Επίσης, παρατηρούμε τι μπορεί να πυροδοτεί τέτοιου είδους συμπεριφορές. Πολλές φορές αλλάζοντας μια συνθήκη, όπως να προετοιμάσουμε το παιδί για το τι θα ακολουθήσει, μπορεί να μειώσει την συχνότητα ή και να αλλάξει την ένταση αυτών των συμπεριφορών.

3. Πως συμμετέχει η αισθητηριακή επεξεργασία του παιδιού;

Πολλά παιδιά που έχουν διαγνωστεί στο φάσμα διαφέρουν ως προς την αισθητηριακή τους επεξεργασία. Στο More than Words προσπαθούμε να βρούμε αυτές τις αισθητηριακές δραστηριότητες που θα δώσουν κίνητρο στο παιδί να επικοινωνήσει σε συνεργασία με εξειδικευμένο στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση Εργοθεραπευτή.

4. Τα παιδιά με Αυτισμό «ξεπερνούν» την διαταραχή μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος;

Οι γονείς συνήθως αναφέρουν ότι τα παιδιά τους βελτιώνονται σημαντικά όσον αφορά τον τομέα της επικοινωνίας και του λόγου. Παρόλα αυτά το δυναμικό του κάθε παιδιού είναι μοναδικό και η εξέλιξη του καθενός διαφέρει. Σε κάθε περίπτωση μετά τη λήξη του προγράμματος τα παιδιά με Αυτισμό εξακολουθούν να χρήζουν θεραπευτικής παρέμβασης.

5. Γιατί εντάσσονται οι γονείς στο πρόγραμμα;

Οι γονείς είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή των παιδιών. Στο More than Words μπορείς να μάθεις πρακτικούς τρόπους να βοηθήσεις να εξελιχθεί η επικοινωνία του παιδιού σου. Η επικοινωνία του παιδιού αναπτύσσεται μέσα σε οικείες και επαναλαμβανόμενες αλληλεπιδράσεις.

6. Τι θα μάθουν οι γονείς από το More than Words

 • Πως επικοινωνεί το παιδί σου τη δεδομένη στιγμή και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα
 • Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να μαθαίνει το παιδί σου και πως θα εκμεταλλευτείς στο έπακρο τις προτιμήσεις του
 • Τι ενθαρρύνει και κινητοποιεί την επικοινωνία του παιδιού
 • Πως θα αξιοποιήσεις καθημερινές ενασχολήσεις του παιδιού ώστε να επωφεληθεί η επικοινωνία του
 • Πως θα βοηθήσεις του παιδί σου να καταλάβει τι λες/εννοείς
 • Πως θα εξελίξεις τις ικανότητες του παιδιού στο παιχνίδι
 • Πως θα βοηθήσεις το παιδί να κάνει φίλους

Ιωάννα Μπαχά

Λογοπεδικός, PGDip, MSc-SLT
Εκπαιδευμένη Λογοθεραπεύτρια More than Words Program by Hanen Center

© Hanen Early Language Program, 2016 All rights reserved

www.hanen.org
www.hanen.org/MTWresources