Η ομάδα μας

Προτεραιότητα του κέντρου μας είναι η ολιστική πλαισίωση του κάθε περιστατικού μέσω της αξιολόγησης, της στοχευμένης παρέμβασης, και της υποστήριξης του οικογενειακού περιβάλλοντος με στόχο την βελτίωση ή την αποκατάσταση των δυσκολιών.

Επικοινωνια

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Διοβουνιώτου 22, Πειραιάς 18533, ΑΤΤΙΚΗ
  • 2104128727 / 6977417367
  • ioannabacha@gmail.com

Παιδοψυχιατρική εκτίμηση

Η παιδοψυχιατρική παρέμβαση αποσκοπεί στην αξιολόγηση και την διάγνωση του περιστατικού. Ο Παιδοψυχίατρος αξιολογεί το παιδί και εξετάζει όλους τους πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική του υγεία και την λειτουργικότητά του. Έπειτα, ανακοινώνει την διάγνωση στους γονείς και συστήνει το θεραπευτικό πλάνο για το παιδί. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο και απαραίτητο, είναι αυτός που μπορεί να χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή στο παιδί.

Συστήνεται πάντα η παιδοψυχιατρική παρακολούθηση του περιστατικού, όπως και όλης της οικογένειας ανά τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο την επαναξιολόγηση του και την αναπροσαρμογή της θεραπευτικής παρέμβασης, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Συχνά ο Παιδοψυχίατρος αναλαμβάνει τη Συμβουλευτική Γονέων και την εκπαίδευσή τους, ώστε να εφαρμόζουν τους κατάλληλους χειρισμούς και εκτός συνεδριών με στόχο την γενίκευση των συμπεριφορών στην καθημερινότητα του παιδιού.