Η ομάδα μας

Προτεραιότητα του κέντρου μας είναι η ολιστική πλαισίωση του κάθε περιστατικού μέσω της αξιολόγησης, της στοχευμένης παρέμβασης, και της υποστήριξης του οικογενειακού περιβάλλοντος με στόχο την βελτίωση ή την αποκατάσταση των δυσκολιών.

Επικοινωνια

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Διοβουνιώτου 22, Πειραιάς 18533, ΑΤΤΙΚΗ
  • 2104128727 / 6977417367
  • ioannabacha@gmail.com

Ειδικό μαθησιακό

Ειδική διαπαιδαγώγηση:

αφορά την προσαρμοσμένη και ειδικά σχεδιασμένη εκπαίδευση παιδιών σχολικής ηλικίας με γενικευμένες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές, γλωσσικές δυσκολίες, διαταραχές προσοχής και συμπεριφοράς, η οποία οφείλει να είναι εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή.

Περιλαμβάνει:

  • Αξιολόγηση μαθησιακών δεξιοτήτων
  • Ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης
  • Ενίσχυση δεξιοτήτων: φωνολογικής ενημερότητας, ανάγνωσης και ορθογραφίας, λογικομαθηματικής σκέψης, γραπτού λόγου, οργάνωσης και προσοχής.

Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού είναι:

  • Να κατανοεί τις μαθησιακές ανάγκες του παιδιού
  • Να υποστηρίζει το μαθητή διδάσκοντας του στρατηγικές και ενισχύοντας τις προσπάθειες του
  • Να τον βοηθά να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του και να αναγνωρίσει τα δυνατά του σημεία με απώτερο στόχο την βελτίωση της σχολικής επίδοσης και την ομαλή ένταξη του στο σχολικό πλαίσιο.