Η ομάδα μας

Προτεραιότητα του κέντρου μας είναι η ολιστική πλαισίωση του κάθε περιστατικού μέσω της αξιολόγησης, της στοχευμένης παρέμβασης, και της υποστήριξης του οικογενειακού περιβάλλοντος με στόχο την βελτίωση ή την αποκατάσταση των δυσκολιών.

Επικοινωνια

Στοιχεία επικοινωνίας

 • Διοβουνιώτου 22, Πειραιάς 18533, ΑΤΤΙΚΗ
 • 2104128727 / 6977417367
 • ioannabacha@gmail.com

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την εμπλοκή του ατόμου στα έργα της καθημερινής του ζωής. Πρόκειται για ένα πελατοκεντρικό επάγγελμα υγείας, που τοποθετεί το έργο στο επίκεντρο της θεραπευτικής παρέμβασης, χρησιμοποιώντας το ως μέσο, αλλά κυρίως ως σκοπό αυτής.

Στην εργοθεραπεία, τα Έργα αναφέρονται λοιπόν, στις καθημερινές δραστηριότητες που πραγματοποιούν τα άτομα στην οικογένεια και στην κοινότητα δίνοντας νόημα και σκοπό στη ζωή τους και επιτυγχάνοντας την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Διακρίνουμε τους εξής Τομείς Έργου τους οποίους εμείς οι εργοθεραπευτές/τριες αξιολογούμε και παρεμβαίνουμε σε αυτούς, θεωρώντας τους όλους ίσης αξίας για τη ζωή του παιδιού:

 • Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (όπως η σίτιση, η ένδυση)
 • Σύνθετες Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (όπως η μετακίνηση με την χρήση των ΜΜΜ στην κοινότητα)
 • Ανάπαυση και Ύπνος
 • Εκπαίδευση
 • Παιχνίδι
 • Κοινωνική Συμμετοχή
 • Φροντίδα της Υγείας

Οι Τομείς Έργου αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, διαμορφώνοντας την ταυτότητα έργου του παιδιού, την υγεία, την ευημερία και την συμμετοχή του στη ζωή.

Η Εργοθεραπευτική διαδικασία στη παιδιατρική εκτυλίσσεται σε γενικές γραμμές στους άξονες της αξιολόγησης και της παρέμβασης:

Α. Η αξιολόγηση επιτυγχάνεται μέσα από:

 • την χρήση σταθμισμένων αξιολογητικών εργαλείων που σχετίζονται με την απόδοση έργου και δεξιοτήτων (π.χ. τεστ οπτικής αντίληψης)
 • την άμεση παρατήρηση του παιδιού σε κατάλληλες για την ηλικία του δραστηριότητες/ έργα
 • την συνέντευξη και συλλογή πληροφοριών από τα σημαντικά άτομα της ζωής του παιδιού (π.χ. γονείς, εκπαιδευτικοί) και από διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ. σχολείο)

Β. Η παρέμβαση μπορεί να λάβει τις παρακάτω μορφές:

 • θεραπευτική χρήση έργων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων
 • τροποποίηση του περιβάλλοντος και προσαρμογή των διαφόρων διαδικασιών που περιλαμβάνει στο αναπτυξιακό προφίλ και τις ανάγκες του παιδιού
 • εκπαίδευση στα έργα αυτοφροντίδας, παραγωγικότητας και αναψυχής που το παιδί επιθυμεί να συμμετάσχει, αλλά και σε αυτά που απαιτείται να συμμετάσχει
 • ανάπτυξη, θεραπεία ή προσαρμογή των κινητικών, γνωστικών, νευρομυϊκών και αισθητηριακών λειτουργιών που υποστηρίζουν τα έργα
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση σε γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες για ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση και εμπλοκή στα έργα