Η ομάδα μας

Προτεραιότητα του κέντρου μας είναι η ολιστική πλαισίωση του κάθε περιστατικού μέσω της αξιολόγησης, της στοχευμένης παρέμβασης, και της υποστήριξης του οικογενειακού περιβάλλοντος με στόχο την βελτίωση ή την αποκατάσταση των δυσκολιών.

Επικοινωνια

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Διοβουνιώτου 22, Πειραιάς 18533, ΑΤΤΙΚΗ
  • 2104128727 / 6977417367
  • ioannabacha@gmail.com

Συμβουλευτική γονέων

Συμβουλευτική Υποστήριξη Γονέων

Ως συμβουλευτική υποστήριξη γονέων ορίζεται η συνεργασία ενός ειδικού ψυχικής υγείας με τους γονείς ενός παιδιού και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους γονείς να αναγνωρίσουν, να αποδεχθούν και να διαχειριστούν τις δυσκολίες του παιδιού τους. Εστιάζει στην ψυχοεκπαίδευση των γονέων, στην υποστήριξή τους αναφορικά με την ενδυνάμωση του γονεικού τους ρόλου, στη βελτίωσης της ποιότητας της σχέσης τους με το παιδί, αλλά και στην επεξεργασία και έκφραση των δικών τους συναισθημάτων και προβληματισμών.Πολλές φορές επικεντρώνεται και στην επικοινωνίας μεταξύ του γονεικού ζεύγους όσον αφορά στη σχέση των ίδιων και στην αλληλεπίδρασή τους με το παιδί. Τέλος, λειτουργεί ενισχυτικά και υποστηρικτικά στη θεραπεία του παιδιού.

Σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η δια ζώσης παρουσία των γονέων υπάρχει η δυνατότητα online συνεδρίας.