Η ομάδα μας

Προτεραιότητα του κέντρου μας είναι η ολιστική πλαισίωση του κάθε περιστατικού μέσω της αξιολόγησης, της στοχευμένης παρέμβασης, και της υποστήριξης του οικογενειακού περιβάλλοντος με στόχο την βελτίωση ή την αποκατάσταση των δυσκολιών.

Επικοινωνια

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Διοβουνιώτου 22, Πειραιάς 18533, ΑΤΤΙΚΗ
  • 2104128727 / 6977417367
  • ioannabacha@gmail.com

Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Η ψυχοθεραπεία ενηλίκων είναι μια θεραπεία δια του λόγου κι αφορά σε μια δυναμική διαδικασία ανάμεσα στο θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Ασκείται από έναν ειδικό ψυχικής υγείας, ο οποίος έχει την απαραίτητη εκπαίδευση σε κάποια ψυχοθεραπευτική τεχνική. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό πλαίσιο.

Βασικό χαρακτηριστικό της αποτελεί εμπιστοσύνη και η εχεμύθεια. Ο θεραπευόμενος, μέσα από τη δημιουργία μιας σταθερής, μη κριτικής και άνευ όρων αποδοχής θεραπευτικής σχέσης, καλείται να επεξεργαστεί ζητήματα που τον απασχολούν, σκέψεις, συναισθήματα αλλά και τις επιρροές του παρελθόντος στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του στο παρόν.

Στόχος της ψυχοθεραπείας αποτελεί τόσο η ανακούφιση του ψυχικού πόνου, των ψυχικών ή και σωματικών συμπτωμάτων που εμφανίζει, όσο και η καλύτερη κατανόηση του εαυτού, των σχέσεων με τους άλλους αλλά και η δημιουργία μιας αυθεντικής σχέσης με τον εαυτό. Μέσω των παραπάνω , επιτυγχάνεται η βελτίωση της ευημερίας, της ποιότητας ζωής και της ψυχικής υγείας του ατόμου.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε σταθερή βάση, διαρκούν 45 λεπτά και η συχνότητα και διάρκεια προσδιορίζονται βάσει του θεραπευτικού συμβολαίου θεραπευτή και θεραπευόμενου, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και το αίτημα του θεραπευόμενου.