Η ομάδα μας

Προτεραιότητα του κέντρου μας είναι η ολιστική πλαισίωση του κάθε περιστατικού μέσω της αξιολόγησης, της στοχευμένης παρέμβασης, και της υποστήριξης του οικογενειακού περιβάλλοντος με στόχο την βελτίωση ή την αποκατάσταση των δυσκολιών.

Επικοινωνια

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Διοβουνιώτου 22, Πειραιάς 18533, ΑΤΤΙΚΗ
  • 2104128727 / 6977417367
  • ioannabacha@gmail.com

Ομάδες Ψυχοσυναισθηματικής Ανάπτυξης Παιδιών

Οι Oμάδες Ψυχοσυναισθηματικής Ανάπτυξης Παιδιών αποτελούν μικρές ομάδες παιδιών (3-4 παιδιών), και επικεντρώνονται κυρίως στις δυσκολίες αναφορικά με τις σχέσεις του παιδιού. Συντονίζονται από ένα θεραπευτή, εκπαιδευμένο σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.

Στις ομάδες αυτές, τα παιδιά μπορούν:

  • να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες
  • να αναπτύξουν τρόπους καλύτερης διαχείρισης και αναγνώρισης των συναισθημάτων τους
  • να μάθουν να συνδέονται με τους συνομήλικους, με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο και την ανακούφιση από αρνητικά συναισθήματα που συνδέονται με τυχόν απομόνωσή τους.

Ο θεραπευτής, μέσα από το δομημένο ή ελεύθερο παιχνίδι αλλά και τη λεκτική επικοινωνία, βοηθά τα παιδιά της ομάδας να συνδεθούν, να αλληλοεπιδράσουν και να επεξεργαστούν τις δυσκολίες τους. Οι ομαδικές συνεδρίες διαρκούν 60 λεπτά και το κάθε παιδί μπορεί να τις παρακολουθεί παράλληλα με την ατομική του ψυχοθεραπεία ή και ξεχωριστά.

Η σύνθεση της ομάδας καθορίζεται από τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού, και αποφασίζεται από την επιστημονική ομάδα του κέντρου. Ο εμψυχωτής θεραπευτής της ομάδας συνεργάζεται και επικοινωνεί όταν χρειάζεται με τους υπόλοιπους θεραπευτές του παιδιού.