Η ομάδα μας

Προτεραιότητα του κέντρου μας είναι η ολιστική πλαισίωση του κάθε περιστατικού μέσω της αξιολόγησης, της στοχευμένης παρέμβασης, και της υποστήριξης του οικογενειακού περιβάλλοντος με στόχο την βελτίωση ή την αποκατάσταση των δυσκολιών.

Επικοινωνια

Στοιχεία επικοινωνίας

 • Διοβουνιώτου 22, Πειραιάς 18533, ΑΤΤΙΚΗ
 • 2104128727 / 6977417367
 • ioannabacha@gmail.com

Ιωάννης Καμουλάκος

team-1

Ιωάννης Καμουλάκος

Λογοθεραπευτής-Θεραπευτής Σίτισης, SOS Trained Feeding Therapist

Βιογραφικό

Ο Καμουλάκος Ιωάννης είναι λογοθεραπευτής, απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας, ενώ από το 2022 πραγματοποιεί τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Νευροαποκατάσταση στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το πέρας των βασικών του σπουδών, έχει εργαστεί σε ιδιωτικά κέντρα ειδικών θεραπειών και πραγματοποίησε τη στρατιωτική του θητεία ως λογοθεραπευτής στο Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιά.

Από τις εκπαιδεύσεις που έχει παρακολουθήσει, ξεχωρίζουν οι παρακάτω:

 • Εντατική Αλληλεπίδραση
 • Phoneme Touch and Say
 • Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας
 • Picky Eaters vs. Problem Feeders: The SOS Approach to Feeding
 • Χορήγηση, ερμηνεία και θεραπευτικό σχεδιασμό της Συστοιχίας Δοκιμασιών Γλωσσικής Ανάπτυξης για παιδιά στην Ελληνική Γλώσσα
 • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
 • Δοκιμασία Γραμματικής και Πληροφοριακής Επάρκειας
 • Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης
 • Integrated Voice Therapy
 • Βασική Κατάρτιση PECS
 • The Role of NMES & sEMG in Dysphagia Management across the Lifespan
 • Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach
 • A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy
 • Neuromuscular Taping for Feeding, Swallowing and Speech Disorders
 • Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) LOUD