Η ομάδα μας

Προτεραιότητα του κέντρου μας είναι η ολιστική πλαισίωση του κάθε περιστατικού μέσω της αξιολόγησης, της στοχευμένης παρέμβασης, και της υποστήριξης του οικογενειακού περιβάλλοντος με στόχο την βελτίωση ή την αποκατάσταση των δυσκολιών.

Επικοινωνια

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Διοβουνιώτου 22, Πειραιάς 18533, ΑΤΤΙΚΗ
  • 2104128727 / 6977417367
  • ioannabacha@gmail.com

Ευγενία Ορφανοπούλου

Βιογραφικό

Η Ευγενία Ορφανοπούλου είναι λογοθεραπεύτρια, απόφοιτη του τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πατρών, και από το 2023 πραγματοποιεί τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο τμήμα Human Communication Sciences του Sheffield University του Ηνωμένου Βασιλείου. Από το 2014 συνεργάζεται με ιδιωτικούς χώρους εξειδικευμένους στην πρώιμη παρέμβαση, τις αναπτυξιακές διαταραχές και τις μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με ιδιωτικά σχολικά πλαίσια ως παράλληλη στήριξη μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Έχει παρακολουθήσει εκπαιδεύσεις που επικεντρώνονται στο ενδιαφέρον του παιδιού αλλά και το σεβασμό για τις επιθυμίες και ανάγκες του στη διαδικασία της μάθησης. Συγκεκριμένα, Intensive Interaction, Hannen Teacher Talk, Marte Meo Practitioner κ.λπ. Επιπλέον, στην κλινική πράξη χρησιμοποιεί δομημένα εργαλεία αξιολόγησης και παρέμβασης μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, όπως Εικόνες Δράσης, Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου, ΠΛΑΣΗ, Makaton, κ.λπ.

Το Δεκέμβριο του 2022 πραγματοποίησε ανακοίνωση (poster) στο 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοθεραπείας του ΣΕΛΛΕ με θέμα «Τα παιδιά που δεν μιλούν: Ανίχνευση Παιδιών Προσχολικής Ηλικία με Επιλεκτική Αλαλία».

Τέλος, διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και είναι ενεργό μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών.